Logga för utskrift

Arbete och praktik

Här kan du läsa om hur du söker jobb eller praktik.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att få ut folk i arbete. Den som är ny medborgare i Sverige ska så snabbt som möjligt få lära sig svenska, och därefter få praktik och jobb för att kunna försörja sig själv. Arbetsförmedlingen hjälper till att ta fram individuella etableringsplaner, det vill säga, göra en plan för hur varje person på bästa och snabbast sätt kommer ut i arbetslivet.

Är du nyanländ får du ta del av utbildning, program och/eller praktik via Arbetsförmedlingen under två år. Där får du också lära dig att skriva CV och hur du söker jobb.

Film: Hitta arbete via Arbetsförmedlingen

Här hittar du Arbetsförmedlingen i Karlskrona

Praktik eller jobb om du har uppehållstillstånd

Arbetsförmedlingen

När du är inskriven på Arbetsförmedlingen så har du möjlighet att praktisera hos ett företag.

Rotary Mentorsprogram

Föreningen arbetar med att förmedla och matcha mentorer till deltagare som har yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet sedan tidigare. Kontaktuppgifter och anmälan till programmet når du via Arbetsförmedlingen.

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum kan hjälpa dig mellan 15-24 år hur du söker jobb, skriver ett CV och ansökningsbrev. Du får även lära dig hur du söker till högskola och andra utbildningar samt hur du söker praktik. Navigatorcentrum kan även ge dig stöttning och motivation för framtiden och om du hoppat av gymnasiet.

Arbetsmarknadscentrum

Är du 26-65 år och har varit arbetssökande en längre tid kan du på Arbetsmarknadscentrum få hjälp med olika insatser för att komma närmare arbete.

Hos Arbetsmarknadscentrum får du utifrån dina behov insatser som hjälper dig att komma närmare arbetsmarknaden. Till Arbetsmarknadscentrum anvisas du från dina kontakter på socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen.

Om du har utbildning

Har du tidigare gått en utbildning i ett annat land och vill fortsätta inom yrket så behöver oftast en validering av din utbildning göras. Det betyder att du får ett bevis på att utbildningen är genomförd och att den är giltig i Sverige.

Här kan du bland annat validera din utbildning

För asylsökande

Praktik under asylprocessen

Det finns möjlighet att praktisera under asyltiden. Innan praktiken börjar behöver den godkännas av Migrationsverket. Under praktiken får du ingen lön.

Information om praktik under asylprocessen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-26
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Ny-i-Karlskrona-och-Sverige/Latt-svenska/Arbete-och-praktik/