Logga för utskrift

Båtuppläggning Lorentsberg

Du som är båtägare och saknar båtuppläggningsplats.

Kontakta Sunna Båtklubb på telefon 0455-24647 eller 0455-28146 för information om lediga platser.

Du behöver inte vara medlem i någon båtklubb eftersom planen ägs av kommunen, men hanteringen sköts av båtklubbar.
Båten måste vara försäkrad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-22
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Fritid/Batplatser/Inventering-privata-bryggor1/