Logga för utskrift

Friluftsområden och natur

I Karlskrona kommun finns alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. Landskapet är varierande med allt från skärgård till skogsmiljö.

Vitsippsskog 

I Karlskrona kommun finns många vackra områden för den som vill ut och uppleva naturen. Exempel på friluftsområden är Bastasjö, Alljungen, Mörtsjöåsen, Västra Mark och Wämöparken.

I Blekinge Utflyktsguide hittar du många tips på fina utflyktsmål i naturen.

Blekinge Utflyktsguide på Länsstyrelsens webbplats 

Blekingeleden och andra vandringsleder

Genom kommunen sträcker sig en del av Blekingeleden, en cirka 25 mil lång led som går mellan Boafall i Olofströms kommun och Bröms i Karlskrona kommun. Etappkartor för leden finns att köpa på turistbyråerna i Blekinge. 

Blekingeleden
Fler vandringsleder och strövområden

Torhamns skärgård – en ”svensk pärla”

Under våren och sommaren 2014 har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län – under Världsnaturfonden WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Vinnare i Blekinge blev Torhamns skärgård med Hästholmen och Öppenskär.  

Läs om alla svenska pärlor på WWF’s webbplats.

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Allemansrätten gör det möjligt för allmänheten att fritt ströva i skog och mark så länge man inte stör de arter som lever där eller förstör något.

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats

Naturreservat - skyddad natur och fridlysta arter

I Karlskrona finns 25 naturreservat, till exempel Knösö, Torhamns udde och Södra Flymen. Det finns olika typer av naturskydd för att skydda och bevara natur; nationalparker, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. I Karlskrona kommun finns samtliga dessa skydd utom nationalpark.

På Länsstyrelsens webbplats finns information om de olika typerna av skydd samt förteckningar och kartor över de olika områdena som är skyddade på ett eller annat sätt. Det finns också information om fridlysta arter och fågel- och sälskyddsområden.

Naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Kartor

På Länsstyrelsens webbplats finns länskartor där man kan fylla i vilken information man vill se på kartan. Välj Blekinge län och sedan ”öppna tittskåp” för att få fram en karta över länet.

Kartor på Länsstyrelsens webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Fritid/Friluftsliv/