Logga för utskrift

Konstnärlig gestaltning

Karlskrona kommun tillämpar 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning vilket innebär att 1 % av nybyggnads och om- och tillbyggnadskostnader avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger gestaltningsuppdragen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Konstnarlig-gestaltning/