Logga för utskrift

Art Line

 

Under sommaren 2012 finns containrar utplacerade i Karlskronas stadsrum,
vid Fisktorget, Skeppsbrokajen och Bastion Aurora där det visas videoverk av konstnärer från några av de sydöstra Östersjöländerna.
Space Matters är Karlskrona kommuns delaktighet i Art Line, ett kulturutbyte
mellan fem olika länder i Södra Östersjöområdet.
Enligt Wikipedia är ”offentligt rum” ett begrepp i samhällsplanering för utrymmen i bebyggelse inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde. Artikeln illustreras av en bild på ett torg. Ofta används just torget som symbol för det urbana samhällets gemensamma rum – en allmän plats för möten och uttryck.
Men hur väl stämmer den bilden överens med verkligheten? De reella offentliga
rummen övertas bit för bit av uteserveringarnas, reklamkampanjernas
och stormarknadernas trygga förutsägbarhet. Under de senaste åren har vi
kunnat bevittna protestyttringar slås ned såväl på Tahrirtorget i Kairo som på
Wall Street i New York. Stortorget i Karlskrona, ett av Norra Europas största,
upptas i stort sett helt av parkeringsplatser. Samtidigt har det vuxit fram olika
former av platser för möten och uttryck på Internet. Wikipedia, Youtube och
Facebook är några exempel på digitala rum, som i allt större utsträckning tar
över rollen som våra torg.

Vernissage 30/6 klockan 15.00 på Fisktorget/Scandic Karlskrona. Välkomna!

Medverkande konstnärer:
Nicola Bergström Hansen (SE):
Over the Rainbow
Dmitry Bulatov &
Alexey Chebykin (RU):
That Which Lives in Me
Nug & Pike (SE):
Best Things in Life for Free
Mateusz Pęk (PL):
Windows Eclipse
Grant Watkins (SE):
Go Beyond Conceptualized
Thought
Ruben Wätte (SE):
Space Control
Curator
Oscar Guermouche (SE)

 Läs mer om Art Line:

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/SPACE-MATTERS-II/