Logga för utskrift

Konserthusteatern/ Sparresalen

Konserhusteatern publik
 

Konserthusteatern

Konserthusteatern används för teater, konserter, konferenser.
Besöksadress: Stortorget 16

Historik
Konserthusteatern ritades av arkitekten Wolter Gahn och stod klart 1939, då med namnet Karlskrona Teater och Konserthus. Huset har renoverats ett flertal gånger genom åren, senast sommaren 2002. Då gjordes omfattande arbete för att renovera huset, bl a breddades scenöppningen från 8,5 m till 12,0 m, antalet sittplatser ökades till 716, ljud- och ljusteknik kompletterades och byttes ut och en Teaterbar byggdes.

Sparresalen

Sparresalen är en lokal för teater, konserter, konferenser m m.  Besöksadress: Östra Prinsgatan 4, Sparregården. 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/KonserthusteaternSparresalen/