Logga för utskrift

Drama & Teater

Teater utvecklar samspel och sociala färdigheter och stärker självförtroendet.

Drama & Teater

Vi arbetar med allt från improvisation och dramaövningar till mim och talteater.

Genom teater och drama utvecklar eleverna sin fantasi och kreativitet, samtidigt som de får möjlighet att ge uttryck för och gestalta sina
tankar och känslor.

Kulturskolans elever sätter regelbundet upp teaterföreställningar öppna
för allmänheten.

Drama- och teaterverksamheten är öppen för alla från 7 år och uppåt.

 

Dockteater

Dockteater är en bred konstart. Grundprincipen är att gestalta och berätta med ting. Ett finger kan bli en kung, en träbit kan bli en hund, en siluett kan vara en animerad skugga.

Dockor av olika typer är förstås det dominerande inslaget inom dockteater. På Kulturskolan går vi igenom både tillverkning och hantering av bl.a. fingerdockor, handdockor (Kasperteater), stavdockor, muppets, skuggor och enkla tråddockor. 

Från 10 år och uppåt.

 

Mimteater

Att skapa med den egna kroppen en illusion av en värld bestående av saker och ting som inte är synligt, det är vad mimteater handlar om.

Att kunna berätta med bara gester och miner (ibland också med hjälp av lite rekvisita: Pantomim) kräver både fysisk träning och ett ständigt utövande av fantasin.

Från 10 år och uppåt.  

                                                      Puff Ansökan

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Kulturskolan/DramaTeater/