Logga för utskrift

Musikterapi - FMT

FMT Funktionsinriktad musikterapi. Från och med hösten 2012 erbjuder Kulturskolan Musikterapi enligt FMT-metoden. FMT (funktionsinriktad musikterapi) är en unik form av rörelseterapi, skapad av Lasse Hjelm (1924-2010).

FMT kan passa dig som behöver få ordning på din motorik (t.ex. för att kunna lära dig spela ett instrument) eller dig som har en diagnos/funktionsnedsättning.

I FMT utvecklas kroppskontroll, andning och perception i syfte att förhöja en persons livskvalitet. Genom metodens specifika analys-och behandlingsmodell omorganiseras/struktureras hjärnan, vilket ofta ger funktionsförbättringar på flera plan;

- fysiskt
- emotionellt
- kognitivt
- socialt

I FMT spelar du alltid ensam (på slagverksinstrument och blåsinstrument) med terapeuten (som spelar piano). Ni arbetar tillsammans på ett kravlöst, roligt och stimulerande sätt. Allt för att skapa förutsättningar för bättre motorik, balans, koncentration, perception och inlärningsförmåga.

I FMT får du vara i en helt ordlös atmosfär. Musiken är språket mellan dig och terapeuten, som möter dig på den utvecklingsnivå där du befinner dig för att stegvis gå vidare.

Ett FMT-tillfälle är ca 20 minuter långt. Inga förkunskaper krävs för att få börja.  Metoden lämpar sig för personer i alla åldrar och har visat sig ge goda funktionsförbättringar vid ett brett spektrum av diagnoser/funktions-nedsättningar, som t.ex. DAMP, ADHD, ADD, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, vissa psykiska problem, hjärnskador samt brister i kroppskontroll/motorik.
Du kan söka FMT från 6 års ålder.
Vill du veta mer, kontakta Kulturskolans FMT-terapeut Karin Arnland, tel.0709/313073 eller This is an email address

  Mer information om FMT-metoden

                                               

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Kulturskolan/FMT-Funktionsinriktad-musikterapi/