Logga för utskrift

Om Kulturskolan

Verksamheten på Kulturskolan innefattar idag allt från undervisning i enskilda instrument till körer, solister, orkestrar, rockband, brass, stråkrock, låtskrivande & musikproduktion, glas, teater, dans, bild, skulptur, keramik, film, animation och handikappverksamhet.Jubileumsföreställning 2017, Kulturskolan firar 20 år.

Engagerade lärare till cirka 1300 elever

Hos oss arbetar ett 20-tal lärare som varje vecka möter ~1300 barn och ungdomar. Åldersmässigt engagerar Kulturskolan allt från 2-åringar till gymnasieelever, samt även ett antal vuxna. Kulturskolan har sin bas på Trossö, men vår verksamhet finns representerad på flertalet skolor runt om i kommunen.  Drygt 500 av våra 1300 elever får på så sätt undervisning på sin ”hemskola”.

Kulturskolans finansiering

Karlskrona kommun står för ~80% av Kulturskolans finansiering. Resten finansieras genom intäkter. Dessa utgörs till största delen av elevavgifter för undervisning och uthyrning av instrument. En mindre del av intäkterna utgörs av försäljning av olika former av tjänster i samarbete med skolor och andra institutioner.

Historik

Kulturskolans rötter går tillbaka till 1962, då dåvarande Musikskolan startade sin verksamhet på Tullskolan i Karlskrona. 1997 fick vi ett utökat uppdrag i och med att Musikskolan gick upp i Kulturskolan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-09
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/