Logga för utskrift

Valberedningens och revisorernas uppgifter

Valberedningen uppgift är att de ska föreslå vilka som ska sitta i styrelsen. Det är bra om de som sitter i valberedningen har god insyn i föreningens arbete så de kan föreslå medlemmar som skulle vara passande för de olika uppdragen i styrelsen.

Revisorn/revisorerna ska kontrollera styrelsens arbete och bokföring. De ska också kontrollera att styrelsen har gjort det som medlemmarna har bestämt. Det går bra om revisorn är en av föreningens medlemmar, men hon/han får inte sitta i styrelsen och det är inte heller lämpligt om revisorn är släkt med någon i styrelsen (då kan det uppstå en jävsituation).

Revisorerna skriver en "rapport", så kallad revisionsberättelse.  Där ska de föreslå om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte - alltså om styrelsen får godkänt för det arbete som de gjort under året. Ett beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet innebär att föreningen inte kommer att ställa styrelsen till ansvar eller någon styrelsemedlem till ansvar för året som gått.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/-Bilda-forening/Valberedningens-och-revisorernas-uppgifter/