Logga för utskrift

Bidrag

Här kan du hitta vilka bidrag som finns att söka för föreningar i Karlskrona kommun.

Bidrag för föreningar inom idrott och fritid 

Gäller idrottsföreningar, samhällsföreningar, bygdeföreningar, religiösa föreningar, nykterhetsföreningar, funktionsstödsföreningar, hobbyföreningar, intresseföreningar, friluftsföreningar, politiska ungdomsföreningar, etniska föreningar och scoutföreningar i Karlskrona kommun.

Läs om bidrag till föreningar inom idrott och fritid

Bidrag för föreningar inom kultur

Gäller föreningar med kulturverksamhet.

Läs om bidrag till föreningar inom kultur

Bidrag för föreningar för äldre

Gäller pensionärsföreningarna och andra föreningar som har verksamhet som är särskilt riktad mot äldre.

Läs om bidrag till äldreföreningar

Bidrag för föreningar inom social verksamhet

Gäller föreningar med social verksamhet inom Karlskrona kommun.

Läs om bidrag till föreningar inom social verksamhet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Bidrag/