Logga för utskrift

Bidrag för föreningar inom idrott och fritid

Här kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om föreningsbidrag.
Ideella föreningar kan söka bidrag för att stödja och utveckla sin verksamhet. Bidragen kan sökas av föreningar som bedriver fritidsverksamhet och som har godkänts för bidragsgivning av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Du ansöker om bidrag direkt via webben. Här laddar du också upp de dokument som krävs för din ansökan.

De årsbundna dokumenten är verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med balans och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan.
Policyblanketter och information hittar du till höger.

Ansök om bidrag för fritidsverksamhet 

Lovbidrag

Under hela 2018 kan godkända föreningar och ideella organisationer i Karlskrona kommun söka lovbidrag. Bidraget ska användas till att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år.

Ansök om lovbidrag

25 februari

Verksamhetsbidrag

Här hittar du närvarokort, xls 122 kB


31 mars

Lokalbidrag

För föreningar som äger/hyr lokal/anläggning. Vilka lokaler/anläggningar som förening kan få bidrag för bestäms av kultur- och fritidsnämnden.

Medlemsbidrag

Avser föreningar för funktionsnedsatta.

Simskolebidrag

Öka simkunnigheten bland barn och ungdomar genom att anordna simskolor

30 april

Investeringsbidrag

För upprustning av egen lokal.

Sponsringsbidrag

Avser elitverksamhet.

Utvecklingsprojekt

Projekt för utveckling av föreningsverksamhet


Internationella bidrag

För deltagande i internationella utbyten och samarbeten.


25 augusti

Verksamhetsbidrag

Här hittar du närvarokort, xls 122 kB

1 oktober 

Team Karlskrona 


Ansökan om medlemsskap i Team Karlskrona.

 
31 oktober

Investeringsbidrag

För upprustning av egen lokal.

Sponsringsbidrag

Avser elitverksamhet.

Utvecklingsprojekt

Projekt för utveckling av föreningsverksamhet

Internationella bidrag

För deltagande i internationella utbyten och samarbeten.


Föreningsledarpris, idrottsstipendium och Karlskronas idrottspris.


Läs mer om stipendier och priser

1 december

Stöd till framställning av orienteringskartor

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-02
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Bidrag/Idrott--och-fritid/