Logga för utskrift

Elitidrottsrådet

I Elitidrottsrådet arbetar representanter från olika elitföreningar och kommunen gemensamt med att stärka elitidrotten lokalt.

Elitidrottsrådet jobbar för att få fler elitidrottslag och elitidrottare i Karlskrona och för att studenter på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, och gymnasieelever med elitidrottsambitioner skall ges möjligheter att träna och utvecklas i Karlskrona.

Karlskrona ska vara en föregångare inom elitidrott beträffande samverkan och kommunikation mellan idrottsgrenar, tränare och talanger, bl.a. genom talang- och tränarträffar. Skolor, gymnasium och högskolor skall vara delaktiga i denna satsning.

Elitidrottsrådet utses av kommunen, med utgångspunkt i specialidrottsförbundens riktlinjer och kriterier för elitidrott. Blekinge idrottsförbund och SISU-idrottsutbildarna är rådgivare för Elitidrottsrådet.

Förebilder i Team Karlskrona

En del i Elitidrottsrådets arbete är att utse idrottare till Team Karlskrona. Målet med teamet är att uppmuntra och lyfta fram duktiga idrottare som kan verka som positiva förebilder för idrottande barn och ungdomar. Genom att synliggöra de aktiva elitidrottarna skapas också värdefulla företrädare för Karlskrona.

Team Karlskrona 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Elitidrottsradet/