Logga för utskrift

Lotteriformer

Registreringslotteri § 17
Ideell förening (med vissa undantag) kan erhålla registreringslotteri, som omfattar ett generellt tillstånd under tre år och för max 20 basbelopp. Inom detta lotteri startas och slutföres olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten.

Ett dellotteri pågår normalt i tre månader. Lotterier från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom serviceföretag, får ej bedrivas under § 17.

Tillståndslotterier § 16
Lotterier, som inte täcks av § 17, kan av ideell förening (med vissa undantag) sökas under § 16. Försäljningstiden bör normalt inte omfatta mer än tre månader. Under § 16 kan man bl a anordna lotterier, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag (t ex automatlotterier).

Tillståndsfria lotterier §§ 19 o 20
Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan tillstånd (vissa bestämda regler ang lottpris, vinster etc finns dock):

§ 19 (ideell förening som uppfyller kraven för tillstånd/registrering) om lotteriet bedrivs endast i samband med tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i.

§ 20 (kan bedrivas i kommersiellt syfte, t ex inom tivolin) om det sker i samband med offentlig nöjestillställning, (t ex marknader) eller offentlig tillställning till förmån för allmängiltigt ändamål (t ex välgörenhetsbasarer och idrottstävlingar) eller allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk till förmån för allmängiltigt ändamål.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Lotterier/Lotteriformer/