Logga för utskrift

Fördelning av säsongstider

 

Kultur- och fritidsnämndens strävan är att förmedla och hyra ut lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och andra med utgångspunkt från att:

  • Verksamhet för kommuninvånare går före verksamhet för icke – kommuninvånare.
  • Verksamhet för ungdomar mellan 7 – 20 år ges förtur.
  • Jämställdhet ska beaktas vid fördelning av tider på anläggningarna.
  • Ungdomsverksamhet tilldelas tid baserat på att alla ska få någon träningstid.
  • Äldre grupper kan få fler träningstillfällen än grupper med yngre deltagare.
  • Läger ska huvudsakligen hänvisas till icke - säsongstid för respektive verksamhet.
  • På anläggningar som endast finns på ett ställe prioriteras verksamhet som ej kan bedrivas på annat håll inom kommunen, tex. friidrott i Sunnahallen.

 
 
  
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Tidsfordelning-/