Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Det här behöver du

Det är ingen skillnad på en anmälan och en ansökan när det kommer till vilka uppgifter som ska lämnas. Flera uppgifter som krävs kan vara svåra för privatpersoner att ta fram, därför är det vanligt att man anlitar en sakkunnig till hjälp för detta. 

Den sakkunnige som de flesta privatpersoner anlitar kan till exempel hjälpa till att planera avloppsanordningen, undersöka markförhållanden, ordna nödvändiga ritningar och ta fram de övriga dokument som ska bifogas ansökan.

Oavsett vilken typ av avloppsanläggning du söker tillstånd för behöver du veta:

• Vilka dricksvattenbrunnar som finns inom 200 meter.
• Vilka borrhål för bergvärme som finns inom 100 meter.

Om du ska anlägga en infiltrationsanläggning behöver du också ta reda på:

• Avstånd mellan markytan och högsta grundvattenyta.
• Avstånd mellan markytan och eventuellt berg.
• Jordarten på platsen.

Om du ska installera ett minireningsverk, kompaktfilter eller liknande anläggning ska du be säljaren/leverantören om:

• En produktbeskrivning över anläggningen.
• Uppgifter om förväntad reningsförmåga för BOD , fosfor och kväve.
• CE-dokumentation som visar var och när anläggningen är testad och med vilka resultat.
• Skötselinstruktioner som innehåller uppgifter om vilken kontroll och skötsel fastighetsägaren ska utföra, samt uppgifter om hur slamtömningen ska gå till.

Ritningar och situationsplaner

Ritningar och situationsplaner ska vara skalenliga och tydliga. Det är till exempel viktigt att det går att utläsa avståndet från avloppsanordningen till dricksvattenbrunnar och borrhål för bergvärme.

Läs mer och se exempel på hur ritning/situationsplan kan se ut.

Spara till Mina sidor

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-03
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansokan-om-enskilt-avlopp/