Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

När får jag svar?

När din ansökan/anmälan kommit in gör en miljöinspektör ett besök på platsen. Handläggningstiden för en ansökan/anmälan kan variera, allt från två veckor till flera månader förekommer.

Om ansökan är komplett kan den handläggas snabbare men platsen för avloppsanordningen påverkar också handläggningstiden. Många grannar, bergiga förhållanden och närhet till havet är faktorer som gör ärendet svårare att bedöma och kan därför innebära längre handläggningstid.

Ibland kan det krävas kompletteringar även om du fyllt i alla uppgifter och bifogat alla dokument som efterfrågats, du kontaktas då av kommunen. I vissa fall behöver din ansökan skickas på remiss till grannar.

Om du ska anlägga en avloppsanordning inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler och handläggningen kan då avvika från det som beskrivs ovan.

Spara till Mina sidor

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-03
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansokan-om-enskilt-avlopp/