Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det?
Avgiften är normalt 7600 kr för en ansökan och 5700 kr för en anmälan, men det finns vissa undantag.

Om ansökan endast avser sluten tank är avgiften 5700 kr. För en ansökan som gäller en avloppsanordning som är gemensam för 2-5 hushåll är avgiften 5700 kr per hushåll. Om ansökan omfattar en avloppsanordning som är avsedd för mer än fem hushåll tas avgiften ut som timavgift, med 950 kr per nedlagd handläggningstimme.

Läs mer om olika kostnader för enskilt avlopp här.


När kan jag börja bygga avloppsanordningen?
För avloppsanordningar som kräver tillstånd gäller att du inte får börja bygga anläggningen förrän tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att alla berörda fått ta del av beslutet. Om beslutet överklagas av någon vinner det inte laga kraft.


Vem får jag anlita för att bygga avloppsanordningen?
Det finns inga krav på certifiering eller liknande för den som bygger avloppsanordningar. Men för att avloppsanordningen ska fungera väl under många år krävs att den anläggs på rätt sätt, av någon med rätt kompetens och erfarenhet.


Ska kommunen slutbesiktiga avloppsanordningen?
Nej, den som byggt anordningen fyller i ett installationsintyg och skickar in det till kommunen. På så sätt får kommunen veta att det finns en ny avloppsanläggning som ska slamtömmas på din fastighet.

Spara till Mina sidor

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-03
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansokan-om-enskilt-avlopp/