Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Synpunkter, klagomål och förslag

Synpunkter, klagomål och förslag

Så fungerar det

Här kan du lämna positiva eller negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör Karlskrona kommuns verksamhet. Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill ha svar

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar. Antingen får du då ett svar direkt eller ett besked om vilken handläggare som har hand om just din fråga.

Felanmälan

Vill du anmäla fel och brister som till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning eller missfärgat vatten?

Till felanmälan

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos den nämnd som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet. 

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till den nämnd hos Karlskrona kommun som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller.

Du kan också lämna synpunkter, klagomål och förslag anonymt.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Synpunkter-klagomal-och-forslag/