Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Synpunkter, klagomål och förslag

Synpunkter, klagomål och förslag

Vanliga frågor och svar

Kan jag lämna synpunkter på vad som helst?

Du kan lämna synpunkter på vad som helst i kommunens verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad kommunen ansvarar för och inte eftersom det beror på vad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Vad gör kommunen med de synpunkter som kommer in?

Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

 

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos den nämnd som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet. 

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till den nämnd hos Karlskrona kommun som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller.

Du kan också lämna synpunkter, klagomål och förslag anonymt.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Synpunkter-klagomal-och-forslag/