Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Felanmälan

Felanmälan

Olika typer av fel

Här kan du anmäla fel och brister som rör kommunens fastigheter, vägar och allmänna ytor, samt fel på vatten och avlopp inom Karlskrona kommun.

Exakt vad kommunen ansvarar för beror på vad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Du hittar mer information under respektive ämnesområde på karlskrona.se.

Om din felanmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi att kontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

I tjänsten Felanmälan, på webben och i appen, tar vi emot felanmälningar som gäller:

 • Avloppsstopp
 • Badplatser
 • Belysning och trafiksignaler
 • Dricksvatten
 • Fastigheter och idrottsanläggningar
 • Gator och vägar
 • Hamnar och båtplatser
 • Parker och grönområden
 • Vattenläcka
 • Villapumpstation
 • Övrigt

Ring vid akuta fel

Inkomna felanmälningar behandlas vardagar under kontorstid. Vid akuta fel ber vi dig kontakta oss på telefon 0455 - 30 32 37.

Telefontid måndag till fredag klockan 07.00-15.30 med lunchstängt kl 12.00-13.00. Övrig tid kopplas ditt samtal till SOS Alarm. 

Andra kontakter

 

Avfall, slamtömning och sophämtning

Affärsverkens webbplats

Vägar

Trafikverket

Vägföreningar

Parkeringsautomater på Trossö

Kontakta Parkeringsservice på telefon 0455-30 30 20.

Fjärrvärme

Affärsverkens webbplats

Eldistributörer

Affärsverkens webbplats

E-Ons webbplats

Rödeby elverk

Kraftringen

Karlskronahems fastigheter

Felanmälan på Karlskronahems webbplats


Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos den nämnd som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till den nämnd hos Karlskrona kommun som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller.

Du kan också lämna din felanmälan anonymt.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommuns felanmälan
Tel: 0455-30 32 37
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/felanmalan/