Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Felanmälan

Felanmälan

Vanliga frågor och svar

Jag anmälde en trasig gatubelysningslampa för två veckor sedan, när kommer ni och lagar den?
Om det är en lampa som är trasig så lagar vi den när vi gör kontrollarbeten. Det gör vi 6 gånger om året, främst under vinterhalvåret. 

Läs mer om offentlig belysning

Det har snöat kraftigt på vår gata, när kommer plogbilen?
Exakt när plogbilen kommer är svårt att svara på. Först plogas snön bort på de större vägarna. Målet är att de större vägarna samt huvudstråken för gång och cykel ska ha röjts innan morgontrafiken. När snöfallet har upphört eller det har snöat mer än cirka 10 cm så snöröjs alla gator i kommunen. Kommunens olika distrikt ska vara snöröjda och klara inom 24 timmar efter att snöfallet har upphört.

Läs mer om snöröjning

Måste plogbilen lägga upp vallar vid garageuppfarten?
Ibland är det tyvärr så. Att röja undan snön framför infarten är varje fastighetsägares ansvar, även om snövallen har uppstått efter plogbilen. Att ploga ett distrikt tar cirka 10 timmar. Om plogbilen dessutom skulle röja snön framför alla infarter skulle tiden att ploga ett distrikt öka avsevärt.

Läs mer om snöröjning

Varför kan vattnet ibland vara missfärgat (brunt)?
Efter en avstängning kan vattnet ibland vara lite brunfärgat. Det kan också bero på att man har gjort stora eller hastiga uttag av vatten från till exempel en brandpost eller om någon har fyllt en pool med vatten.

Det bruna är inte farligt utan kommer från järnet som finns i vattenledningarna som har lossnat när det sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar.  Vi rekommenderar att man spolar med kallvatten tills vattnet är klart igen. Tvätta inga kläder så länge vattnet är brunaktigt, det kan missfärga tvätten. Om vattnet inte har klarnat efter 30 minuters spolning anmäler du detta till felanmälan.

Läs mer om vatten och avlopp

Vilka uppgifter behöver jag lämna om jag har fel på min villapumpstation?
Vi behöver veta din fastighetsbeteckning.

Läs mer om vatten och avlopp

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos den nämnd som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till den nämnd hos Karlskrona kommun som är personuppgiftsansvarig för den verksamhet som synpunkten gäller.

Du kan också lämna din felanmälan anonymt.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommuns felanmälan
Tel: 0455-30 32 37
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/felanmalan/