Logga för utskrift

Kommunvapen och grafisk profil

Grafisk profil

Karlskrona kommun är en stor koncern där många olika verksamheter samsas under samma varumärke. För att kunna skapa ett gemensamt ansikte utåt är det viktigt att ha en enhetlig grafisk profil, det vill säga en samling riktlinjer för hur vi använder typsnitt, färger, bilder med mera. I den grafiska profilen har vi samlat några enkla riktlinjer för hur vår profil ska användas på bästa sätt. 

Om du har några frågor kring användningen av den grafiska profilen är du välkommen att höra av dig till kommunikationsavdelningen.

Karlskrona kommuns logotyp

Karlskrona kommuns logotyp är kommunens viktigaste igenkänningstecken. Den består av två element: kommunens vapen och texten "Karlskrona kommun" satt på två vänsterställda rader. Logotypen finns i blå, svart och vit färg.

Karlskrona kommun logotype

Logotypen får inte delas upp eller på något annat sätt ändras i stil, utseende eller proportioner. Karlskronas kommunvapen används aldrig enskilt utom i två undantag; på Karlskrona kommuns flaggor och på Karlskrona kommuns vapensköldar. Även det heraldiska vapnet är skyddat enlig upphovsrättsliga regler och får inte förändras i stil, utseende eller proportioner.

Kommunvapnet

Karlskrona kommuns vapenCarl XI:s spegelmonogram, ankaret och den kungliga kronan har sedan länge använts som symbol för det marina och det civila Karlskrona, över vapenskölden finns det en så kallad murkrona, som är symbolen för stad.

Den 18 mars 1943 lämnades det in en ansökan till Kungliga majestät med en önskan om ett kommunalt vapen för Karlskrona kommun. Den 16 april samma år fastställs det i Stockholms slott och man beskriver det så här: ”I blått fält med kunglig krona, krönt ankare, överlagt med Konung Carl XI:s spegelmonogram allt av guld” 

Vapnet får inte användas av någon annan än Karlskrona kommun och är skyddat genom registrering hos Patent- och Registreringsverket den 5 juli 1974.

Varumärket Karlskrona

På varumarketkarlskrona.se hittar du en digital verktygslåda som är fri att använda för dig som vill få hjälp att marknadsföra Karlskrona i kontakten med exempelvis företag, turister eller studenter.

Besök hemsidan för varumärket Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Kommunvapen-och-grafisk-profil/